Vedrørende «pakkepriser» og hvorfor vi ikke har denne ordningen.

KARMSUND TRAFIKKSKOLE

Vedrørende «pakkepriser» og hvorfor vi ikke har denne ordningen.

Det er mye snakk om «pakkepriser» i trafikkopplæringen for tiden, og mange skoler benytter dette. Det er mye uklarheter rundt dette med pakkepriser, noe som ofte fører til usikkerhet og frustrasjon. 

Pakkepris er ofte den hele obligatoriske opplæring + noen ekstra kjøretimer- satt til en «pakkepris» som forhåndsbetales. I en verden hvor alle er like fungerer dette optimalt, men ingen mennesker er like. Noen elever trenger flere timer utenom det obligatoriske enn andre, og svært få førerkort havner på samme pris på grunn av dette. Du kan faktisk ende opp med å betale for mer enn du kjører. Ofte ender det opp med at elev / foresatt må betale mer inn på slutten av opplæringen fordi «pakken» er brukt opp. 

Hos oss har vi valgt bort pakkepriser, da hver enkelt elev har ulikt behov med tanke på hvor mange kjøretimer man benytter. Derfor har vi valgt en løsning der du kan betale inn på forskudd, og basert på hvor mye du betaler inn vil du få avslag på kjøretimer. Betaler du inn mer enn du kjører for vil dette bli tilbakebetalt når førerkortet er i boks.

Du kan også betale på etterskudd etter hver kjøretime, da har vi en kredittgrense på 6000,-.

 


Du har full oversikt over det økonomiske vedrørende kjøreopplæringen din inne på tabselev.no

 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo